bokföring och redovisning

Under räkenskapsåret bistår LD konsult & redovisning AB med antingen enskilda uppgifter inom bokföring eller hela konceptet, såsom:
Kund-och leverantörsreskontra.

Lönehantering.
Momsredovisning.
Avstämningar.
Balans- och resultatrapporter.
Löpande verifikationer.
Rot-rut avdrag.
Omvänd skattskyldighet.
Support på plats.
Telefon och mailsupport m.m.

årsavslut och bokslut

Vid räkenskapsårets slut hjälper vi till med följande:

Årsavstämning.
Följer upp budgeten
Förenklat årsavslut.
Redovisa kontrolluppgifter.
Kontrolluppgifter.
Momsredovisning.
Färdigt bokslut att lämna vidare för ev. revision.
Årsredovisning.
Deklaration.

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret eller ring 0736-26 19 06.