INTEGRITETSPOLICY 
   Funderar du på hur vi behandlar dina personuppgifter? LD Konsult och Redovisning tycker att det är viktigt att
 du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi
samlar in och varför.
Självklart sker all hantering enligt alla tillämpliga lagar och regler.


Behandling av personuppgifter
På LD Konsult & Redovisning (nedan kallat LDKR) följer vi reglerna i EU:s dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation (GDPR) samt den svenska lagstiftningen som har anknytning till GDPR. 
De som är anställda på LDKR får vid start av anställningen skriva under ett sekretessavtal som innefattar GDPR. 
Alla i företaget ska ha vetskap om vad lagen GDPR innebär och våra rutiner, innan de kan hantera 
någon kunds personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
På LDKR jobbar vi främst med redovisningstjänster för externa kunder. 
Det är du som kund som är personuppgiftsansvarig och vi som är personuppgiftsbiträden. 
Vi är personuppgiftsbiträden i förhållande till dig som är kund hos oss för de uppgifter som vi lagrar 
för din räkning avseende dina anställda, kunder, leverantörer etc.


Registrering av personuppgifter

I samband med vårt uppdragsavtal registrerar vi personuppgifter som vi erhåller från dig 
om dig och dina anställda som namn, personnummer, telefonnummer, mejl etc.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
LDKR använder uppgifterna för att kunna utföra de uppdrag du beställer av oss enligt vårt uppdragsavtal. 
Vi klargör varför vi behöver personuppgifterna och på vilket sätt vi ska använda dem så att du som kund alltid 
har förståelse om hur dina uppgifter hanteras. Endast de personer som på LDKR är involverade i ett specifikt 
uppdrag har tillgång till personuppgifterna.
Personuppgifter som utan begäran skickas in till LDKR, såsom kontaktformulär eller kursbokning på 
hemsidan, sparas i högst en månad.

Lagring av personuppgifter
När vi avtalar om uppdrag med dig som kund får du skriva på ett samtyckesavtal där vi klargör hur vi använder 
oss av och förvarar dina uppgifter samt att vi sparar informationen om personuppgifter i enlighet med den 
svenska bokföringslagen. LDKR sparar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att leverera tjänsterna 
eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.
Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.


Registerutdrag & Rättelse
Om du som kund vill veta vad vi har för information om dig kan vi lätt se det i våra löne- och
bokföringsprogram och du har enligt lagen GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år.

Vi har en skyldighet som företag att rätta uppgifter om det kommer fram att de på något sätt är felaktiga, 
missvisande eller ofullständiga. 
Även du som kund har rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som du anser är felaktiga.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: 
https://www.di.ax/eus-dataskyddsforordning-gdpr

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret eller ring 0736-26 19 06.