VARFÖR EN AUKTORISERAD LÖNEKONSULT?

När du anlitar oss som är Auktoriserad Lönekonsult får du en intygat kompetent löneadministratör med lång erfarenhet av lönefrågor. Vi hanterar löneuppdrag utifrån rätt stadgar och regler, och är din professionella guide i lönedjungeln. 
Det är viktigt för både företaget och löntagaren att lönerna hanteras på rätt sätt, då lönekostnaderna i många företag är den enskilt största posten i resultaträkningen. Vår kunskap ger dig en kvalitetssäkrad och trygg löneprocess som ger dig mer tid över till annat! 

LÖNEHANTERING
Nedan ser du några av tjänsterna vi kan bistå dig med:

 • Hela lönekedjan, från tidrapportering till statistik

 • Personalfrågor

 • Reseräkning

 • Tidsrapporteringssystem

 • Utläggsredovisning

 • Rekvirering

 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

 • Rapportering till Fora, Collectum etc.

 • Rapportering till Försäkringskassan

 • Anställningsavtal

 • Arbetsgivarintyg

 • Tolkning av kollektivavtal

 • Högriskskydd

 • Expatriater

 • Förmåner

 • Semesterberedning

 • Lönekartläggning

 • Övrig administration

Lönekartläggning

Från och med den 1 januari 2017 finns nya regler för hur lönekartläggningen på företag ska gå till. Visste du att alla arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggningar varje år?
Syftet är att identifiera och motverka löneskillnader som bygger på osakliga grunder såsom könsdiskriminering. Kartläggningen möjliggör även uppgifter om hur det ser ut för andra villkor i anställningen, till exempel vilka som får tjänstebil och bostads- eller reseförmåner, eller hur fördelning av bonus fungerar.
Om ditt företag har minst 10 anställda är det dessutom ett krav att kartläggningen dokumenteras skriftligt varje år.

vinster med en lönekartläggning:

 • Du får en gedigen insikt i företagets lönestruktur, samt bidrar med underlag för att sätta löner och vid rekrytering

 • Ger ett utmärkt underlag för både affärs- och kompetensutveckling

 • Du utvecklar en rättvis och jämställd arbetsplats

 • Du uppfattas som en mer attraktiv och seriös arbetsgivare som värdesätter dina medarbetare

lönerådgivning och interim lönekonsult

En väl fungerande löneadministration är viktig för att undvika missnöje bland de anställda och  onödiga kostnader som blir påföljden av detta. Det gäller även att hålla sig uppdaterad, då det inom det breda och komplexa området lön ständigt händer något nytt. 
Vi kan hjälpa dig på plats med rådgivning kring olika delar i lönearbetet, eller sköta hela kedjan.
Har du ojämna arbetsbelastningar i ditt företag, eller behöver hjälp bara under vissa tider under året, kan vi hitta en lösning som passar ditt företag.  Ibland kanske det bara finns ett behov av en extern person som kommer in med ”nya ögon”.

vi erbjuder bland annat:

 • Konsultation

 • Genomgång av lönerutiner

 • Uthyrning av lönekonsult vid behov

 • På plats eller på distans

 • Ständig uppdatering inom lagar och regler

Varmt välkommen att kontakta oss.